Vítejte na stránkách pro zájemce o bakalářské a navazující magisterské studium na Vysoké škole ekonomické v Praze.
Říká se, že na VŠE je těžká matika, že studium je anonymní, anebo že kreditový systém je záludný… Je to ale pravda? Zjistěte, jak je to s mýty, které o VŠE kolují. Zjistěte, co obnáší studium a jaký je studentský život na VŠE.

Den otevřených dveří - bakalářské programy

Den otevřených dveří pro zájemce o BAKALÁŘSKÉ studium proběhl online 21. 12. 2021, nyní se můžete podívat na záznam:

Den otevřených dveří - magisterské programy

Dokončujete bakalářské studium a přemýšlíte, kam povedou vaše kroky dál? Ať už jste student VŠE a chcete pokračovat, nebo studujete na jiné škole a uvažujete o změně, podívejte se na záznam dne otevřených dveří pro zájemce o NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ studium v češtině. Zjistěte, proč byste měli studovat byznys právě u nás a co je pro to potřeba udělat…

Den otevřených dveří proběhl online 9. 3. 2022, nyní se můžete podívat na záznam:

Videoprohlídka školy

Přijměte pozvání na prohlídku našeho rozsáhlého kampusu. Pražské videoprohlídky natočili studenti Fakulty informatiky a statistiky pro prváky, aby jim v začátcích usnadnili orientaci. A my vám díky nim zprostředkovaně ukážeme prostory, kterými se zanedlouho můžete procházet i vy.

Videoprohlídka Fakulty managementu VŠE

Virtuálně se s námi můžete podívat i do Jindřichova Hradce na Fakultu managementu VŠE.

Mýty o VŠE & často kladené dotazy

Hodně záleží na fakultě a programu, který si vyberete. V průměru se dá říci, že uspěje každý druhý uchazeč. Ovšem jsou i programy, kde poptávka mnohonásobně převyšuje počet nabízených míst.

Matematice se na VŠE nevyhnete, v ekonomii je vždy nutné alespoň trochu počítat. Není jí však tolik, aby se to nedalo zvládnout. Některé fakulty vyžadují test z matematiky u přijímací zkoušky a téměř ve všech programech musíte absolvovat alespoň základní kurz matematiky. Matematika v nějaké formě vás bude provázet i v dalším studiu, zejména na FFÚ, FIS a FPH.

Střední škola nehraje zásadní roli ani při přijímacím řízení, ani při nástupu do prvního ročníku. Všechny předměty jsou vyučovány tak, aby srovnaly znalosti studentů z různých středních škol. V odborných předmětech mohou mít navrch studenti odborných škol, gymnazisté mohou mít zase výhodu ve větší znalosti např. matematiky. Cílem však je sjednotit základní znalosti všech na stejnou úroveň.

Kreditový systém určitě není tak složitý, jak se na první pohled může zdát. Jde jen o to si na začátku studia pořádně nastudovat podmínky a pak si již jen vše svědomitě hlídat, abyste dobře hospodařili s kreditovými poukázkami a splnili všechny předepsané povinnosti. Na začátku bakalářského studia dostanete 216 kreditových poukázek, které musíte proměnit na 180 kreditů. Máte tedy 36 náhradních/rezervních kreditových poukázek, které můžete použít na opakování jednoho předmětu víckrát nebo na opravení dílčích neúspěchů ve více předmětech, případně i na odstudování předmětů navíc dle vašeho zájmu.

Klasický příklad nepřesných informací, které o VŠE kolují. I na VŠE samozřejmě existuje možnost zkoušku opakovat, a to při tzv. hodnocení 4+, tj. když student dosáhne 51–60 bodů ze 100. Naopak pokud nějaký předmět činí studentovi problém, má možnost ho v rámci kreditového systému opakovat i několikrát, a to s využitím tzv. náhradních/rezervních kreditových poukázek.

Ano, můžete. Na každou fakultu je však potřeba podat přihlášku zvlášť, a to včetně zaplacení poplatku. V rámci jedné fakulty pak lze podat více přihlášek, pokud se hlásíte zároveň na český i anglicky vyučovaný program. Na fakultách však mohou být další specifika (např. ohledně počtu náhradních programů), proto je třeba se vždy pečlivě podívat na podrobné podmínky příslušné fakulty.

Ano, kombinované studium pro bakaláře nabízí FMV v podobě programu Manažer obchodu (ten ovšem není pro čerstvé absolventy, vyžaduje se pět let praxe) a dále FM v Jindřichově Hradci, a to program Management. Z magisterských programů je možné distančně studovat Podnikovou informatiku na FIS a program Management v kombinované formě v Jindřichově Hradci.

Podmínky přijímacího řízení na jednotlivé fakulty se liší. Někde se vyžaduje matematika a cizí jazyk, na FMV dokonce dva cizí jazyky, některé fakulty přijímají na základě SCIO testů a v některých případech vám mohou být dokonce přijímací zkoušky odpuštěny. Je třeba se vždy pečlivě podívat na podrobné podmínky příslušné fakulty.

Na většinu fakult se vyžaduje přijímací zkouška alespoň z jednoho cizího jazyka, a to většinou z angličtiny, na FMV dokonce ze dvou cizích jazyků. Vždy je třeba se pečlivě podívat na podrobné podmínky přijímacího řízení příslušné fakulty. Úroveň jazyka/jazyků by měla být B1/B2.

Pro cizí státní příslušníky (vyjma uchazečů ze Slovenska a uchazečů, kteří mají maturitní zkoušku z českého jazyka), kteří se ucházejí o studium na FFÚ, FMV, FPH a FIS je podmínkou přijetí do bakalářského studijního programu úspěšné absolvování vstupního testu z českého jazyka. Totéž platí i pro uchazeče o magisterské studium na FIS, pokud neabsolvovali předchozí alespoň bakalářské studium v českém nebo slovenském jazyce. Podrobné informace jsou k dispozici zde.

Ano, přijímačky nanečisto nabízíme. V současné době plánujeme termíny na duben a květen, ovšem vzhledem k současné epidemické situaci doporučujeme pečlivě sledovat aktuální informace na webu nanecisto.vse.cz.

To může být velmi individuální. Doporučený počet kreditů za jeden semestr je 30, což odpovídá zhruba 16-20 hodinám stráveným ve škole za týden. V rámci registrací do vyšších semestrů/ročníků si můžete částečně poskládat rozvrh tak, aby vyhovoval vašim časovým požadavkům.

Přestup mezi fakultami je možný pouze přes přijímací řízení. Předměty se uznávají jenom tři roky nazpět a pouze s výsledkem výborně či velmi dobře. Co se týče možných změn programu, podmínky na jednotlivých fakultách se liší, to je třeba vždy konzultovat s příslušným studijním oddělením.

VŠE nabízí široké spektrum jazykových kurzů od angličtiny, francouzštiny, španělštiny, němčiny, přes portugalštinu a italštinu, až po čínštinu. Povinný je jazyk, ze kterého uchazeč skládal přijímací zkoušku a musí z něj dosáhnout určité úrovně. Další lze studovat v rámci volitelných kurzů. U některých jazyků je dokonce možnost složit mezinárodně uznávané zkoušky.

Ano, v rámci tzv. volně volitelných kurzů lze studovat předměty z různých fakult VŠE, a to např. i v angličtině. Z jiné fakulty se volí i vedlejší specializace v rámci magisterského studia.

Určitě ne. VŠE v rámci svých kolejí na Žižkově, Jižním Městě či v Jindřichově Hradci disponuje dostatečnými ubytovacími kapacitami. Více informací je k dispozici na webu Správy účelových zařízení VŠE suz.vse.cz.

Díky svému zaměření neměla VŠE s přechodem na online výuku zásadní problémy. Vše probíhá přes aplikace MS Teams, příp. Zoom, a to snad ke spokojenosti všech. I když samozřejmě plnohodnotnou prezenční výuku, kdy jste v osobním kontaktu s učitelem a ostatními studenty, to nahradit nemůže.

VŠE má v současné době přes 250 partnerských škol po celém světě a nabízí tak dostatečný počet míst pro studijní pobyty svých studentů. V zásadě každý zájemce má šanci vyjet, byť ne vždy na nejvíce preferovanou školu. Více informací lze najít na webu Oddělení zahraničních styků ozs.vse.cz.

Praxe bývá součástí většinou až magisterských studijních programů. Ovšem řada studentů si během studia řeší praxi po svojí linii, často i za pomoci Rozvojového a poradenského centra VŠE. Více informací lze najít na webu rpc.vse.cz.

Ptejte se

Dotazy k bakalářskému/navazujícímu magisterskému studiu můžete směřovat na příslušné Studijní oddělení:

Online den otevřených dveří VŠE je realizován za podpory České spořitelny.

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: