Den otevřených dveří VŠE

Žižkov + Online
19. 12. 2023

Scroll

Den otevřených dveří všech fakult Vysoké školy ekonomické v Praze proběhl v úterý 19. 12. 2023 od 9:00 do 14:00.

 

Příjďte se podívat na fakultní dny otevřených dveří!

12.1.2024 Fakulta podnikohospodářská

19.1.2024 Národohospodářská fakulta

20.1.2024 Fakulta mezinárodních vztahů

Kombinovaný program Manažer obchodu bude online 19. 12., 21. 2. a 27. 3., vždy od 18:00

25.1.2024 Fakulta financí a účetnictví

26.1.2024 Fakulta informatiky a statistiky

31.1.2024 a 23.3.2024 Fakulta managementu

 

Záznam z online vysílání

Videoprohlídka školy

Přijměte pozvání na prohlídku našeho rozsáhlého kampusu. Pražské videoprohlídky natočili studenti Fakulty informatiky a statistiky pro prváky, aby jim v začátcích usnadnili orientaci. A my vám díky nim zprostředkovaně ukážeme prostory, kterými se zanedlouho můžete procházet i vy.

Videoprohlídka Fakulty managementu VŠE

Virtuálně se s námi můžete podívat i do Jindřichova Hradce na Fakultu managementu VŠE.

Videoprohlídka kolejí VŠE

 

Často kladené dotazy

Ano, můžete. Na každou fakultu je však potřeba podat přihlášku zvlášť, a to včetně zaplacení poplatku. V rámci jedné fakulty pak lze podat více přihlášek, pokud se hlásíte zároveň na český i anglicky vyučovaný program. Na fakultách však mohou být další specifika (např. ohledně počtu náhradních programů), proto je třeba se vždy pečlivě podívat na podrobné podmínky příslušné fakulty.

Ano, kombinované studium pro bakaláře nabízí FMV v podobě programu Manažer obchodu (ten ovšem není pro čerstvé absolventy, vyžadují se minimálně dva roky praxe) a dále FM v Jindřichově Hradci, a to program Management. Z magisterských programů je možné distančně studovat Podnikovou informatiku na FIS a program Management v kombinované formě v Jindřichově Hradci.

Podmínky přijímacího řízení na jednotlivé fakulty se liší. Někde se vyžaduje matematika a cizí jazyk, na FMV dokonce dva cizí jazyky, některé fakulty přijímají na základě SCIO testů a v některých případech vám mohou být dokonce přijímací zkoušky odpuštěny. Je třeba se vždy pečlivě podívat na podrobné podmínky příslušné fakulty.

Na většinu fakult se vyžaduje přijímací zkouška alespoň z jednoho cizího jazyka, a to většinou z angličtiny, na FMV dokonce ze dvou cizích jazyků. Vždy je třeba se pečlivě podívat na podrobné podmínky přijímacího řízení příslušné fakulty. Úroveň jazyka/jazyků by měla být B1/B2.

Pro cizí státní příslušníky (vyjma uchazečů ze Slovenska a uchazečů, kteří mají maturitní zkoušku z českého jazyka), kteří se ucházejí o studium na FFÚ, FMV, FPH a FIS je podmínkou přijetí do bakalářského studijního programu úspěšné absolvování vstupního testu z českého jazyka. Totéž platí i pro uchazeče o magisterské studium na FIS, pokud neabsolvovali předchozí alespoň bakalářské studium v českém nebo slovenském jazyce.

Ano, přijímačky nanečisto nabízíme. V současné době plánujeme termíny na duben a květen, ovšem vzhledem k současné epidemické situaci doporučujeme pečlivě sledovat aktuální informace na webu nanecisto.vse.cz.

To může být velmi individuální. Doporučený počet kreditů za jeden semestr je 30, což odpovídá zhruba 16-20 hodinám stráveným ve škole za týden. V rámci registrací do vyšších semestrů/ročníků si můžete částečně poskládat rozvrh tak, aby vyhovoval vašim časovým požadavkům.

Přestup mezi fakultami je možný pouze přes přijímací řízení. Předměty se uznávají jenom tři roky nazpět a pouze s výsledkem výborně či velmi dobře. Co se týče možných změn programu, podmínky na jednotlivých fakultách se liší, to je třeba vždy konzultovat s příslušným studijním oddělením.

VŠE nabízí široké spektrum jazykových kurzů od angličtiny, francouzštiny, španělštiny, němčiny, přes portugalštinu a italštinu, až po čínštinu. Povinný je jazyk, ze kterého uchazeč skládal přijímací zkoušku a musí z něj dosáhnout určité úrovně. Další lze studovat v rámci volitelných kurzů. U některých jazyků je dokonce možnost složit mezinárodně uznávané zkoušky.

VŠE nabízí 5 bakalářských a 8 magisterských programů vyučovaných v angličtině. Více informací můžete najít na webových stránkách Admissions Office.

Ano, v rámci tzv. volně volitelných kurzů lze studovat předměty z různých fakult VŠE, a to např. i v angličtině. Z jiné fakulty se volí i vedlejší specializace v rámci magisterského studia.

Určitě ne. VŠE v rámci svých kolejí na Žižkově, Jižním Městě či v Jindřichově Hradci disponuje dostatečnými ubytovacími kapacitami. Více informací je k dispozici na webu Správy účelových zařízení VŠE suz.vse.cz.

VŠE má v současné době přes 250 partnerských škol po celém světě a nabízí tak dostatečný počet míst pro studijní pobyty svých studentů. V zásadě každý zájemce má šanci vyjet, byť ne vždy na nejvíce preferovanou školu. Více informací lze najít na webu Oddělení zahraničních styků ozs.vse.cz.

Praxe bývá součástí většinou až magisterských studijních programů. Ovšem řada studentů si během studia řeší praxi po svojí linii, často i za pomoci Kariérního centra VŠE. Více informací lze najít na webu kc.vse.cz.

Ptejte se

Dotazy k bakalářskému/navazujícímu magisterskému studiu můžete směřovat na příslušné Studijní oddělení:

Den otevřených dveří VŠE je realizován za podpory České spořitelny.

Infografika ke stažení

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: