Den otevřených dveří VŠE

21. prosince 2020, 14-18 h

Živé vysílání Dne otevřených dveří proběhlo v pondělí 21. 12. 2020 od 14 do 18 hodin. Děkujeme všem, kdo jste se zúčastnili!

Pokud jste online stream nestihli, nebo si některou jeho pasáž chcete pustit znovu, zde na webu a na Youtube VŠE najdete záznam.

I letos otevřela Vysoká škola ekonomická v Praze své dveře – tentokrát virtuální – zájemcům o bakalářské a navazující magisterské studium. Během živého online přenosu jste mohli vidět rozhovory se zástupci a studenty všech šesti fakult. Přesvědčte se sami – záznam je vám k dispozici. Ptát se můžete i dál, využijte kontakty na jednotlivé fakulty.

Program

14:00 Začátek živého online vysílání – zahájení
online stream

Přivítáme vás a řekneme, na co všechno se během živého vysílání můžete těšit.

14:05 Úvodní slovo rektorky VŠE

Tváří každé vysoké školy je její rektor. Nechybí u žádné zásadní události související se školou. A protože výběr vysoké školy je velmi důležitým krokem pro každého studenta, nemůže rektorka VŠE Hana Machková chybět ani při dni otevřených dveří.

14:15 Představení Fakulty financí a účetnictví

Jaké jsou podmínky přijímacího řízení na FFÚ, proč si vybrat studijní program nabízený zrovna touto fakultou a jak probíhá výuka? Odpovědi na tyto a další otázky vám dá zástupce fakulty během první části fakultního bloku. V druhé části vám své dojmy a zkušenosti ze studenstkého života sdělí přímo studenti FFÚ.

14:50 Představení Fakulty mezinárodních vztahů

Jaké jsou podmínky přijímacího řízení na FMV, proč si vybrat studijní program nabízený zrovna touto fakultou a jak probíhá výuka? Odpovědi na tyto a další otázky vám dá zástupce fakulty během první části fakultního bloku. V druhé části vám své dojmy a zkušenosti ze studenstkého života sdělí přímo studenti FMV.

15:25 Představení Fakulty podnikohospodářské

Jaké jsou podmínky přijímacího řízení na FPH, proč si vybrat studijní program nabízený zrovna touto fakultou a jak probíhá výuka? Odpovědi na tyto a další otázky vám dá zástupce fakulty během první části fakultního bloku. V druhé části vám své dojmy a zkušenosti ze studenstkého života sdělí přímo studenti FPH.

16:00 Představení Fakulty informatiky a statistiky

Jaké jsou podmínky přijímacího řízení na FIS, proč si vybrat studijní program nabízený zrovna touto fakultou a jak probíhá výuka? Odpovědi na tyto a další otázky vám dá zástupce fakulty během první části fakultního bloku. V druhé části vám své dojmy a zkušenosti ze studenstkého života sdělí přímo studenti FIS.

16:35 Představení Národohospodářské fakulty

Jaké jsou podmínky přijímacího řízení na NF, proč si vybrat studijní program nabízený zrovna touto fakultou a jak probíhá výuka? Odpovědi na tyto a další otázky vám dá zástupce fakulty během první části fakultního bloku. V druhé části vám své dojmy a zkušenosti ze studenstkého života sdělí přímo studenti NF.

17:10 Představení Fakulty managementu

Jaké jsou podmínky přijímacího řízení na FM, proč si vybrat studijní program nabízený zrovna touto fakultou a jak probíhá výuka? Odpovědi na tyto a další otázky vám dá zástupce fakulty během první části fakultního bloku. V druhé části vám své dojmy a zkušenosti ze studenstkého života sdělí přímo studenti FM.

17:45 Závěr dne otevřených dveří

Shrneme pro vás vše podstatné a upozorníme na další možnosti, kde lze získat informace o studiu a studentském životě na VŠE.

18:00 Ukončení živého vysílání

Videoprohlídka školy

Přijměte pozvání na prohlídku našeho rozsáhlého kampusu. Pražské videoprohlídky natočili studenti Fakulty informatiky a statistiky pro prváky, aby jim v začátcích usnadnili orientaci. A my vám díky nim zprostředkovaně ukážeme prostory, kterými se zanedlouho můžete procházet i vy.

Videoprohlídka Fakulty managementu VŠE

Virtuálně se s námi můžete podívat i do Jindřichova Hradce na Fakultu managementu VŠE.

Často kladené dotazy

Jak těžké je se na VŠE dostat?

Hodně záleží na fakultě a programu, který si vyberete. V průměru se dá říci, že uspěje každý druhý uchazeč. Ovšem jsou i programy, kde poptávka mnohonásobně převyšuje počet nabízených míst.

Kolik se platí za studium?

VŠE je veřejnou vysokou školu, takže studium v češtině (příp. ve slovenštině) není zpoplatněno. Školné se platí pouze za programy vyučované v cizím jazyce.

Můžu si podat přihlášky na více fakult VŠE, platí se za každou?

Ano, můžete. Za každou fakultu je třeba podat přihlášku zvlášť, včetně zaplacení přihlašovacího poplatku. V rámci jedné fakulty pak lze podat více přihlášek, pokud se hlásíte zároveň na český i anglicky vyučovaný program. Na fakultách však mohou být další specifika (např. ohledně počtu náhradních programů), proto je třeba se vždy pečlivě podívat na podrobné podmínky příslušné fakulty.

Mám možnost studovat dálkově/kombinovaně?

Ano, kombinované studium pro bakaláře nabízí FMV v podobě programu Manažer obchodu (ten ovšem není pro čerstvé absolventy, vyžaduje se pět let praxe) a dále FM v Jindřichově Hradci, a to program Management. Z magisterských programů je možné distančně studovat Podnikovou informatiku na FIS a program Management v kombinované formě v Jindřichově Hradci.

Jak je to na VŠE s matematikou?

Matematice se na VŠE nevyhnete. Na některých fakultách se vyžaduje u přijímací zkoušky a téměř ve všech programech musíte absolvovat alespoň základní kurz matematiky. Aplikovaná matematika vás bude provázet i v dalším studiu, zejména na FFÚ, FIS a FPH.

Můžu studovat ekonomii, i když jsem z gymplu?

Určitě. Povaha střední školy nehraje při přijímacím řízení žádnou roli. Naopak gymnazisté mohou mít určitou výhodou ve větší znalosti např. matematiky.

Z čeho jsou přijímačky?

Podmínky přijímacího řízení na jednotlivé fakulty se liší. Někde se vyžaduje matematika a cizí jazyk, na FMV dokonce dva cizí jazyky, některé fakulty přijímají na základě SCIO testů a v některých případech vám mohou být dokonce přijímací zkoušky odpuštěny. Je třeba se vždy pečlivě podívat na podrobné podmínky příslušné fakulty.

Jak je to s přijímačkami z jazyka?

Na většinu fakult se vyžaduje přijímací zkouška alespoň z jednoho cizího jazyka, a to většinou z angličtiny, na FMV dokonce ze dvou cizích jazyků. Vždy je třeba se pečlivě podívat na podrobné podmínky přijímacího řízení příslušné fakulty. Úroveň jazyka/jazyků by měla být B1/B2.

Máte přijímačky nanečisto?

Ano, přijímačky nanečisto nabízíme. Bližší informace lze najít na webu nanecisto.vse.cz. Rádi bychom nabídli termíny v dubnu a v květnu, ale vzhledem k současné epidemické situaci je příliš brzy něco plánovat. 

Je kreditový systém na VŠE tak složitý, jak se říká?

Kreditový systém určitě není tak složitý, jak se na první pohled může zdát. Jde jen o to si na začátku studia pořádně nastudovat podmínky a pak si již jen vše svědomitě hlídat, abyste dobře hospodařili s kreditovými poukázkami a splnili všechny předepsané povinnosti. Na začátku bakalářského studia dostanete 216 kreditových poukázek, které musíte proměnit na 180 kreditů. Máte tedy 36 náhradních/rezervních kreditových poukázek, které můžete použít na opakování jednoho předmětu víckrát nebo na opravení dílčích neúspěchů ve více předmětech, případně i na odstudování předmětů navíc dle vašeho zájmu.

Opravdu je na každou zkoušku na VŠE jen jeden pokus? Jak je to s opakováním zkoušek?

Toto je jedna z ne zcela přesných informací, které o VŠE kolují. I na VŠE existuje možnost zkoušku opakovat, a to při tzv. hodnocení 4+, tj. když student dosáhne 51 – 60 bodů ze 100. Naopak pokud nějaký předmět činí studentovi problém, má možnost ho v rámci kreditového systému opakovat i několikrát, a to s využitím tzv. náhradních/rezervních kreditových poukázek.

Kolik hodin týdně zabere výuka ve škole?

To může být velmi individuální. Doporučený počet kreditů za jeden semestr je 30, což odpovídá zhruba 16-20 hodinám stráveným ve škole za týden.

Můžu během studia změnit program/fakultu?

Přestup mezi fakultami je možný pouze přes přijímací řízení. Předměty se uznávají jenom tři roky nazpět a pouze s výsledkem výborně či velmi dobře. Co se týče možných změn programu, podmínky na jednotlivých fakultách se liší, to je třeba vždy konzultovat s příslušným studijním oddělením.

Jak je to na VŠE se studiem cizích jazyků?

VŠE nabízí široké spektrum jazykových kurzů od angličtiny, francouzštiny, španělštiny, němčiny, přes portugalštinu a italštinu, až po čínštinu. Povinný je jazyk, ze kterého uchazeč skládal přijímací zkoušku a musí z něj dosáhnout určité úrovně. Další lze studovat v rámci volitelných kurzů. U některých jazyků je dokonce možnost složit mezinárodně uznávané zkoušky.

Můžu studovat i předměty z jiné fakulty?

Ano, v rámci tzv. volně volitelných kurzů lze studovat předměty z různých fakult VŠE, a to např. i v angličtině. Z jiné fakulty se volí i vedlejší specializace v rámci magisterského studia.

Je problém dostat místo na koleji?

Určitě ne. VŠE v rámci svých kolejí na Žižkově, Jižním Městě či v Jindřichově Hradci disponuje dostatečnými ubytovacími kapacitami. Více informací je k dispozici na webu Správy účelových zařízení VŠE suz.vse.cz.

Jak probíhá na VŠE online výuka?

Díky svému zaměření neměla VŠE s přechodem na online výuku zásadní problémy. Vše probíhá přes aplikace MS Teams, příp. Zoom, a to snad ke spokojenosti všech. I když samozřejmě plnohodnotnou prezenční výuku, kdy jste v osobním kontaktu s učitelem a ostatními studenty, to nahradit nemůže.

Jaké jsou šance na studijní pobyt v zahraničí?

VŠE má v současné době přes 250 partnerských škol po celém světě a nabízí tak dostatečný počet míst pro studijní pobyty svých studentů. V zásadě každý zájemce má šanci vyjet, byť ne vždy na nejvíce preferovanou školu. Více informací lze najít na webu Oddělení zahraničních styků ozs.vse.cz.

Je možnost mít během studia praxi?

Praxe bývá součástí většinou až magisterských studijních programů. Ovšem řada studentů si během studia řeší praxi po svojí linii, často i za pomoci Rozvojového a poradenského centra VŠE. Více informací lze najít na webu rpc.vse.cz.

Ptejte se

V den konání Dne otevřených dveří VŠE byl k dispozici chat. Nyní můžete fakulty kdykoli kontaktovat prostřednictvím Facebooku nebo emailu:

Online den otevřených dveří VŠE je realizován za podpory České spořitelny.